Tillsammans kan vi minska utsläppen med 300 000 000 kilo koldioxid per år, bara i Sverige. 

För mer information om DyCon läs vår Hur funkar det FAQ genom att klicka här.

Vår vision

Dunderons vision är att medverka till att minska energianvändningen och därmed miljöpåverkan i alla Europas byggnader. Detta ska göras med unika lösningar som bygger på robust och användarvänlig teknik.


Vad vi åstadkommer

  • Minst 10% minskad energianvändning
  • Kostnadsbesparing från första dagen
  • Reducerad miljöpåverkan
  • Teknik som är lätt att sköta och använda

Dunderon

Dunderon AB har sitt säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 556900-0358