Ventilation


Energisystem i fastigheter - Ventilation

I äldre hus är det vanligt med självdrag vilket betyder att det inte finns någon teknisk utrustning som påverkar ventilationen. Det som påverkar ventilationsvolymen är skillnaden mellan temperaturen ute och inne i fastigheten. Ofta kompletteras denna typ av ventilation med frånluftsfläktar. Om energiförbrukningen skall hållas på rimliga nivåer är det av yttersta vikt att frånluftsfläktarna kan styras från energisystemet.

 

Finns det tilluftsfläktsystem i fastigheten är dessa aggregat vanligen utrustade med ett vattenburet värmebatteri. Om ett tilluftsaggregat är eftermonterat på fastigheten är det inte ovanligt att värmebatteriet har kopplats in på radiatorsystemet, vilket leder till mycket dålig systemverkningsgrad i radiatorsystemet. Ett ventilationssystem ska vara helt frikopplat från radiatorsystemet för att erhålla god verkningsgrad och boendekomfort.

 

Dunderon Optimizer ser till att temperaturen på tilluft är rätt utifrån vald inomhustemperatur och att termisk kortslutning undviks.