Varmvatten och VVC


ENERGISYSTEM I FASTIGHETER - VARMVATTEN OCH VVC

Energiförbrukningen för varmvatten är en del av den totala energiförbrukningen och brukar ligga mellan 10-30% av den totala förbrukningen i äldre fastigheter och högre procentuell förbrukning i nyare fastigheter.

 

Mängden varmvatten som förbrukas är inte konstant över dygnet utan varierar med tydliga höguttag under morgon och kväll. Dock kan den totala mängden varmvatten skilja mycket mellan olika fastigheter och över tid.

 

Det är inte ovanligt att verkningsgraden på varmvattenproduktionen är dålig pga. slitage i ventiler och don. Detta brukar var svårt att upptäcka utan noggrann mätning och analys av varmvattenproduktionen. Årsbesparingar på många procent kan lätt hittas genom noggrann reglering av varmvattnet.

 

Som en del i varmvattensystemet återfinner vi varmvattencirkulationen, VVC. Denna krets cirkulerar runt varmvatten för att säkerställa korta spoltider vid varmvattenuttag. Problemet med VVC är att det ”kostar” mellan 10-20% av den totala energiförbrukningen, det är värmeförluster i VVC slingan som kostar energi. Att få ned förlusterna i VVC kretsen är mycket lönsamt. Med övervakning och analys av VVC kretsens verkningsgrad kan goda resultat nås på att minska förlusterna.