Teknik

 

Kan vi själva göra förändringar i värmesystemet när DyCon Optimizer är installerat?

Ja, ni kan själva göra förändringar i värmesystemet som t.ex. byta radiatorer eller radiatorventiler. DyCon Optimizer kommer automatiskt att anpassa sig till de nya förutsättningarna.

 

Behöver värmesystemet vara kalibrerat för att kunna installera DyCon Optimzer?

Nej, DyCon Optimizer kräver inte att värmesystemet är optimalt kalibrerat eller injusterat då DyCon Optimizer är ett självlärande och automatiskt system som själv svänger in värmesystemet för att vara optimalt. 

 

Om vårt värmesystem är kalibrerat, kan vi då förvänta oss någon energibesparing?

Oavsett om ert värmesystem är kalibrerat på ett optimalt sätt eller inte kommer DyCon Optimizer kunna sänka energianvändningen med ytterligare 10% som minimum.

 

Hur fungerar DyCon Optimizer i tryckreglerade värmesystem?

DyCon Optimizer reglerar flödet i radiatorkretsen genom att ändra varvtalet på cirkulationspumpen. DyCon Optimizer nyttjar det bästa av högflödessystem och lågflödessystem. Tryckreglerade system räknas till klassen högflödessystem.

 

Hur fungerar DyCon Optimizer i en- två- respektive 3-rörsystem?

Det vanligaste rörsystemet är två-rörs system. DyCon Optimizer fungerar lika bra i alla typer av rörsystem. Finns det problem med ett rörsystem har det visat sig att DyCon Optimizer ofta minskar dessa problem.

 

Vi har lågflödesreglerat system - hur påverkas detta?

Ett lågflödessystem är teoretiskt ett mycket bra system men mycket känsligt för störningar så som förändringar i injusteringen. Det räcker med att en eller några radiatorventiler inte fungerar så har ett lågflödessystem tappat hela sin funktion. När DyCon Optimizer kopplas in i ett lågflödessystem kommer ett variabel flöde att finnas vilket tar bort många av de injusteringsproblem som finns med lågflödessystem.

 

Vi har/har inte tryckutjämningsventiler - hur påverkar DyCon detta?

DyCon Optimizer tar bort många av problemen som finns med ojämnt injusterade eller felaktigt dimensionerade radiator system. Ett vanligt sätt att förbättra ett radiatorsystem är att sätta in automatiska tryckutjämningsventiler i radiator systemet för att minska problemen med ojämna temperaturer i lägenheterna. DyCon fungerar lika bra i ett system med som utan tryckutjämningsventiler. Har man en fastighet som har problem med ojämna lägenhetstemperaturer som beror på ojämn fördelning av det varma radiatorvattnet så kommer en installation av DyCon Optimizer att ta bort stora delar denna problematik.

 

VAD ÄR DYCON EFFEKTBALANSERING?

DyCon är självlärande och utnyttjar fastighetens värmetröghet för att utjämna effektuttaget i fastigheten. Detta innebär att när ett högt uttag av varmvatten sker (oftast morgnar och kvällar) anpassar sig radiatorkretsen automatiskt efter detta och minskar på sitt uttag av energi. Detta gör att det monentana maximala effektuttaget minskar.

 

ANVÄNDER DYCON OPTIMIZER VÄDERDATA SOM PARAMETER?

Nej, ingen av Dunderons system använder väderdata eller data som är prognostiserad. DyCon Optimizer använder endast verklig och uppmätt data från fastigheten för beräkning, för att alltid kunna leverera korrekt funktion.

 

Hur mäter ni inomhustemperaturen i fastigheten?

Inomhustemperaturen mäts genom insamling av temperaturdata från minst 5 st trådlösa temperaturgivare. Dessa installeras i ett antal utvalda lägenheter. Medelvärdet presenteras för respektive fastighet i DyCon Cockpit och även temperaturen i var och en av lägenheterna kan övervakas.

 

Kan vi beställa till fler inomhustemperaturgivare?

Det är fullt möjligt att installera temperaturgivare i samtliga lägenheter om det önskas. Detta ger en än mer noggrann medeltemperatur samt att fastighetsägaren får en bättre kontroll på respektive lägenhet.

 

Vilka underleverantörer använder ni för hårdvaran bakom Optimizer?

Dunderon använder sig av beprövad hårdvara till DyCon Optimizer. Detta för att kunna fokusera på att ta fram de bästa mjukvarulösningarna. DyCon Optimizer baseras på industrianpassade styrsystem från Phoenix Contact och för temperaturmätning används utrustning från den Svenska leverantören Elvaco.

 

Vad händer om kontakten med molntjänsten bryts?

DyCon Optimizer fungerar utan att molntjänsten finns tillgänglig. Det som händer är att DyCon Optimizer använder senaste kända optimerings parametrar till kontakten med molntjänsten återkommer. Fastigheten berörs inte av ett bortfall i kommunikationen mellan DyCon Optimizer och DyCon Cloud. 

 

Vad händer om Dycon Optimizer slutar att fungera?

Om fastigheten blir strömlös så slutar allt att fungera inte bara DyCon Optimizer. Om det blir något fel på DyCon Optimizer's centralenhet så kommer den att övergå i manuell drift med förinställda grundvärden.

 

Vad händer om man tappar kontakten med en eller flera temperatursensorer?

DyCon Optimizer har en inbyggd larmhantering som omgående larmar om något är onormalt. Skulle en temperatursensor vara felaktig eller ge onormala värden kommer den med automatik att exkluderas vid alla typer av beräkningar.