Dunderon Smart Grid


Dunderon installeras i fastigheterna som ingår i det smarta nätet och reglerar fastigheten baserat på inomhustemperaturen med en unik reglerprincip. Med den nya reglerprincipen och det faktum att Dunderon är en uppkopplad tjänst via cloudlösningen Dunderon Cloud, är det möjligt koppla på tjänsten Dunderon Smart Grid. Dunderon Smart Grid är en tjänst som riktar sig till fjärrvärmeleverantörer som vill erbjuda sina kunder ett smart fjärrvärmenät.

Med Dunderon Smart Grid kan fjärrvärmeleverantören minska eller stänga av energiförbrukningen hos energiköparen enligt fastställda regler. Dunderon tar hand om regleringen i fastigheten på ett sådan sätt att hyresgästerna inte kommer att märka eller störas av att energileveransen under perioder har varit nedsatt eller helt avstängd.

Fastigheterna kan klassas på objektnivå t.ex bostadshus, skola, vårdhem, äldreboende, kontor så att fjärrvärmeleverantören kan begära en sänkning av energileveransen till en hel kategori av energikonsumenter. Regelsamlingarna för detta kan utvidgas med begrepp för hur fjärrvärmenätet är inkopplat till fastigheterna.

rawpixel-653764-unsplash.jpg

Med Dunderon Smart Grid blir fastigheterna en del av fjärrvärmenätet och möjliggör nyttjande av fastigheternas värmetröghet för att både optimera och jämna ut energiproduktionen. 
Fjärrvärmeleverantören får med Dunderon Smart Grid, en unik möjlighet att optimera sin produktion och leverans.