Dunderon Optimizer


Dunderon Optimizer ökar värmesystemets verkningsgrad med hjälp av smart reglering och AI.

 

En byggnad har både tillförd och bortförd energi i form av värme. För att hålla en viss innetemperatur t.ex. 21,5 grader, måste den tillförda och bortförda energin vara i balans.

 

Dunderon Optimizer kontrollerar den tillförda energin för att se till att energiförsörjningen är precis vad byggnaden behöver för att ständigt hålla önskade 21,5 grader, hela tiden, oavsett hur den fria energin eller utomhusklimatet förändras. Dunderon Optimizer är helt automatiskt och självlärande.

 

Dunderon Optimizer skapar en mycket stabil och jämn inomhustemperatur, vilket är en grundförutsättning för att kunna spara energi utan att försämra inomhusklimatet. Detta medger en sänkning av tillförd energi med mellan 10% och 30%. 

 

Via molnbaserade Dunderon Cockpit styrs Dunderon Optimizer och möjliggör centraliserad övervakning och administration.