Vår vision

Dunderons vision är att medverka till att minska energianvändningen och därmed miljöpåverkan i alla Europas byggnader. Detta ska göras med unika lösningar som bygger på robust och användarvänlig teknik.


Vad vi åstadkommer

  • Optimerad systemverkningsgrad i fastigheters energisystem
  • Kostnadsbesparing från första dagen
  • Reducerad miljöpåverkan
  • Tillgänglig och automatiserad teknik för fastighetsautomation

Dunderon

Dunderon AB har sitt säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 556900-0358