Vår vision


Dunderon’s vison är att leverera det mest innovativa styrsystemet för värme, ventilation och kyla för att ge fastighetsägare möjlighet att nå miljömålen till bästa ekonomi och boende komfort.  

Vi skall vara den förenande faktorn mellan alla delar i byggnaders energisystem för att förenkla och automatisera, i syfte att använda energin mer effektivt. Detta ska göras med unika lösningar som bygger på robust och användarvänlig teknik.


Ledning

RobertKviberg.jpeg

Robert Kviberg - CTO - Sales Manager

[email protected] - +46 (0) 763 1497 34


Dunderon

Dunderon AB har sitt säte i Stockholm.

Organisationsnummer: 556900-0358