Miljö


Energiförbrukningen för att värma fastigheter står för en stor del av fastighetsbolagens resursutnyttjande. EUs klimatmål för energianvändning innefattar en sänkning med 20 % från 1990 års nivå fram till år 2020. Målet till år 2050 är att sänka energianvändningen med minst 50 %. En stor del av denna besparing kan uppnås genom en minskning av utnyttjad energi för uppvärmning av byggnader. 

I Dunderon finns Controller, som är mjukvaran och hårdvaran i fastigheten. Denna kan vara kopplad till Heating, Cooling och Ventilation. I dessa finns funktionen optimizer som beräknar och levererar den exakta mängden energi som fastigheten behöver i varje ögonblick, för att hålla en fördefinierad stabil inomhustemperatur. Denna funktion ser även till att optimera både Cooling och Ventilation så att alla resurser används optimalt. Vilket sänker den totala energianvändningen. 

 

max-hermansson-415080-unsplash.jpg

Dunderon

Dunderon är ett företag som utmanar etablerade sanningar. Vi vet att det är möjligt att minska den energi som används i byggnader och samtidigt förbättra inomhusklimatet.