Kungälvsbostäders arbete med Dunderon Continuous Improvement Method


Under 2017 har en stor del av Kungälvsbostäders fastighetsbestånd fått Dunderon Optimizer installerat som en del i arbetet med Dunderon CIM.

Vi har fått en bättre överblick och kontroll på energisystemen och vi vet nu att rätt åtgärder görs för att få bästa driftsförhållanden på energianläggningarna med hjälp av Dunderon Cockpit. Den löpande driftövervakningen och förståelsen för hur energisystemen fungerar har blivit mycket bättre när Dunderon CIM (Continuous Improvement Method) införts som metod jämfört med de tidigare lösningar vi haft.
— Johan Ygdenheim, Förvaltningschef Kungälvsbostäder

Kungälvsbostäder är en stiftelse som har ca 2800 lägenheter framförallt i Kungälvs området. Kungälvsbostäder har högt satta mål på att ha nöjda hyresgäster varför det är viktigt att ha ett bra inomhusklimat med rätt och jämn inomhustemperatur. För Kungälvsbostäder är det även viktigt att jobba klimatsmart och energisnålt. För att nå detta inom området uppvärmning, ventilation och varmvattenproduktion har Kungälvsbostäder valt att arbeta med Dunderon Continuous Improvement Method (CIM) i en stor del av fastighetsbeståndet.


Kungälvsbostäder har arbetat med samtliga delar av Dunderon CIM

Installation

 • Införande av Dunderon Optimizer och Dunderon Cockpit

Analys

 • Identifiering av förbättringsområden för att öka verkningsgrad i fastigheternas energisystem
 • Uppföljning av driftsatta förbättringar i fastigheterna

Förbättringar

 • Implementering av identifierade förbättringar i fastigheterna

Drift

 • Kontinuerlig mätning, övervakning, optimering och larmning genom Dunderon Optimizer och cloudtjänsten Dunderon Cockpit.

 

När installationen var på plats startade Analysfasen som har identifierat många områden som kan förbättras i fastigheterna. Samtidigt som Analysfasen pågår startades Förbättringsfasen upp. Förbättringar är de förändringar man gör i anläggningen för att få bättre verkningsgrad, dvs. bättre funktion och lägre energiförbrukning.

 

Samtidigt som Analysfasen och Förbättringsfasen pågår körs energisystemet under Driftsfasen för optimerad drift av energisystemen. Dunderon Optimizer kommer hela tiden att upptäcka en förbättring i energisystemet och automatiskt optimera driften efter de nya förutsättningarna, vilket leder till bättre verkningsgrad och minskad energiförbrukning.

 

Områden som förbättrats och identifierats:

 • Läckande reglerventiler
 • Felaktig storlek på reglerventiler
 • Värmeväxlare med dålig verkningsgrad
 • Felaktigt dimensionerade värmeväxlare
 • Felaktigt injusterade radiatorsystem
 • Felaktigt dimensionerade radiatorer
 • Felaktigt inkopplade ventilationssystem
 • Radiatorsystem med luftfickor
 • Övervärmda fastigheter
 • Ojämnt värmda fastigheter
 • Brister i energileverans från fjärrvärmeverk
 • Felaktig reglering av ventilationssystem
 • Felaktigheter i regleringen av hetvattenslingor

 

Kundtjänst på Kungälvsbostäder har sett en minskning i antal felanmälningar på inomhusklimatet i de fastigheter som har Dunderon Optimizer installerat.