Energisystem


Vi jobbar för verkningsgradsförbättring i byggnaders samtliga energisystem för värme och kyla. Det innefattar Uppvärmning, Varmvatten, VVC, Ventilation och Hetvattenslingor. Genom att använda vår metod Dunderon CIM (Continuous Improvement Method ) tillsammans med våra tjänster Dunderon Optimizer och Dunderon Cockpit för verkningsgradsoptimering med mätning, analys, förbättring och övervakning får du 100% kontroll på dina fastigheter och vet exakt vilka åtgärder som ska göras för att uppnå bästa möjliga systemverkningsgrad.

 


breather-7171-unsplash.jpg

Uppvärmning

Radiatorsystemet i byggnader har som uppgift att överföra tillförd energi till det utrymme som radiatorn är placerad i. Därför är det önskvärt att radiatorsystemet arbetar så effektivt som möjligt för att tillgängliggöra maximalt av den tillförda energin till byggnaden.

Dunderon Optimizer styr, monitorerar, analyserar och optimerar samtliga delar av radiatorsystemet för att uppnå maximal verkningsgrad.


abigail-lynn-517207-unsplash.jpg

Varmvatten och vvc

Varmvatten står för en stor del av energiförbrukningen i en byggnad, särskilt i flerfamiljshus, men förbrukningen är inte konstant över dygnet utan varierar med tydliga höguttag under morgon och kväll.

VVC kretsen finns dock där dygnet runt för att säkerställa korta spoltider. VVC medför dock värmeförluster.

För att möta det variabla uttaget av varmvatten har Dunderons tjänst Dunderon Optimizer lastbalanseringsfunktion mellan varmvatten och uppvärmning samt funktioner för att säkerställa VVC kretsens funktion.

 


samuel-zeller-354485-unsplash.jpg

Ventilation

I de byggnader som är utrustade med tilluftsfläktar och frånluftsfläktar är det viktigt att ventilationssystemet harmoniserar med resten av energisystemet. Risken är annars stor för överdrivna ventilationsförluster.

Dunderon Optimizer harmoniserar ventilationssystem tillsammans med radiatorsystem för att uppnå största möjliga verkningsgrad i byggnaders totala energisystem.

 


samuel-zeller-485716-unsplash.jpg

Hetvattenslinga

I de fall en gammal oljeledad panncentral för flera byggnader blivit ersatt med en fjärrvärmeanläggning är det vanligt att systemverkningsgraden för hela hetvattenslingan samt delsystemen i respektive byggnad är betydligt lägre än om varje byggnad har en individuell fjärrvärmeanslutning, detta då hetvattenslingan distribuerar energi till både Uppvärmning, Varmvatten och VVC.

Dunderon Optimizer styr, monitorerar, analyserar och optimerar därför hetvattenslingan tillsammans med alla delsystem i samtliga byggnader på hetvattenslingan för att på så sätt uppnå högsta möjliga systemverkningsgrad.