DyCon Smart Grid

DyCon Optimizer installeras i fastigheterna som ingår i det smarta nätet och reglerar fastigheten baserat på inomhustemperaturen med en unik reglerprincip. Med den nya reglerprincipen och det faktum att DyCon Optimizer är en uppkopplad tjänst via cloudlösningen DyCon Cloud Plus, är det möjligt koppla på tjänsten DyCon Smart Grid. DyCon Smart Grid är en tjänst som riktar sig till fjärrvärmeleverantörer som vill erbjuda sina kunder ett smart fjärrvärmenät.

Med DyCon Smart Grid kan fjärrvärmeleverantören minska eller stänga av energiförbrukningen hos energiköparen enligt fastställda regler. DyCon Optimizer tar hand om regleringen i fastigheten på ett sådan sätt att hyresgästerna inte kommer att märka eller störas av att energileveransen under perioder har varit nedsatt eller helt avstängd.

Fastigheterna kan klassas på objektnivå t.ex bostadshus, skola, vårdhem, äldreboende, kontor så att fjärrvärmeleverantören kan begära en sänkning av energileveransen till en hel kategori av energikonsumenter. Regelsamlingarna för detta kan utvidgas med begrepp för hur fjärrvärmenätet är inkopplat till fastigheterna.

Med DyCon Smart Grid blir fastigheterna en del av fjärrvärmenätet och möjliggör nyttjande av fastigheternas värmetröghet för att både optimera och jämna ut energiproduktionen. 
Fjärrvärmeleverantören får med med DyCon Smart Grid en unik möjlighet att optimera sin produktion och leverans.