DyCon Optimizer

DyCon Optimizer ökar värmesystemets verkningsgrad med hjälp av smart reglering och AI.

 

En byggnad har både tillförd och bortförd energi i form av värme. För att hålla en viss innetemperatur t.ex. 21,5 grader, måste den tillförd och bortförd energin vara i balans.

 

Tillförd energi = fri energi (sol, människor, elektriska apparater vars huvudsakliga syfte inte är att värma fastigheten t.ex. en TV) + tillförd energi

Bortförd energi = ventilationsförluster + transmissionsförluster (värme som går förlorad via tak, väggar, fönster, dörrar och grund)

Energibalans = Energi i byggnaden (värme) + tillförd energi - bortförd energi

 

DyCon Optimizer kontrollerar den tillförda energin för att se till att energiförsörjningen är precis vad byggnaden behöver för att ständigt hålla önskade 21,5 grader hela tiden, oavsett hur den fria energin eller utomhusklimatet förändras. Systemet är helt automatiskt och självlärande och är lämplig för alla vätskebaserade värmesystem.

 

DyCon Optimizer skapar en mycket stabil och jämn inomhustemperatur, vilket är en grundförutsättning för att kunna spara energi utan att försämra inomhusklimatet. Detta medger en sänkning av tillförd energi med mellan 10% och 30% och bidrar också till att sänka elanvändningen för cirkulationspumparna.

 

Via molnbaserade DyCon Cockpit  styrs DyCon Optimizer och möjliggör centraliserad övervakning och administration.

 

För mer information om DyCon Optimizer läs vår Hur funkar det FAQ genom att klicka här.