Dunderon DyCon är en tjänst som optimerar energisystemet och dess verkningsgrad i fastigheter.

Skillnaden mellan DyCon och andra styr- och reglersystem, är att vi byter ut det befintliga styrsystemet (DUC) i fastigheten, för att kunna erbjuda den bästa hårdvaran som står till förfogande på marknaden. Detta möjliggör att vi kan mäta och styra precis allt som krävs för att uppnå en optimal verkningsgrad. Detta innebär också att DyCon upptäcker och larmar vid eventuella driftstörningar i energisystemet och dessa kan snabbt åtgärdas. 

DyCon mäter bland annat inomhustemperaturen i realtid och reglerar denna konstant för att hålla ett jämnt inomhusklimat, +/- 0,1 differens över dygnet. DyCon är både självlärande och självreglerande.

Funktioner av DyCon

  • Optimerad systemverkningsgrad i fastigheters energisystem

  • Full insyn i hur energisystemet fungerar i realtid

  • Skapar ett komfortabelt och stabilt inomhusklimat

  • Kostnadsbesparing från första dagen

  • Reducerad miljöpåverkan

  • Tillgänglig och automatiserad teknik för fastighetsautomation

cellphone-coffee-desk-860379.jpg

Dunderon

SPENDERA DIN OCH DIN FASTIGHETS ENERGI EFFEKTIVT