Dunderon Controller


Under Dunderon Controller finns Heating, Ventilation och Cooling, vilket är hårdvaran och mjukvaran som finns i fastigheten. I dessa finns funktionerna optimizer, collect, connect och alarm/alert.

Tjänst.jpg

Funktionen Optimizer i Heating

Funktionen Optimizer ökar värmesystemets verkningsgrad med hjälp av smart reglering och AI.

En byggnad har både tillförd och bortförd energi i form av värme. För att hålla en viss innetemperatur t.ex. 21,5 grader, måste den tillförda och bortförda energin vara i balans.

Denna funktionen i Dunderon kontrollerar den tillförda energin för att se till att energiförsörjningen är precis vad byggnaden behöver för att ständigt hålla önskade 21,5 grader, hela tiden, oavsett hur den fria energin eller utomhusklimatet förändras. Funktionen är helt automatiskt och självlärande.

Dunderon skapar en mycket stabil och jämn inomhustemperatur, vilket är en grundförutsättning för att kunna spara energi utan att försämra inomhusklimatet. Detta medger en sänkning av tillförd energi med mellan 10% och 30%.