Dunderon Cockpit


Via Cockpit kan du styra alla dina fastigheters värme, kyl -och ventilationssystem. Det spelar ingen roll var du befinner dig, med Cockpit har du fullständig överblick och total flexibilitet.

Finagatan 1.png

 

Analys

Vi loggar stora mängder data från de fastigheter som har DyCon installerat. Vilket möjliggör en fullständig kartläggning och analys från historiska mätdata.

Var femte minut skickas data om en fastighet upp till vår molntjänst, och vidare till Cockpit, och under vissa perioder så ofta som var femte sekund. DyCon använder denna stora datamängd för att göra omfattande och djupa analyser av fastigheten.

EFFEKT OCH ENERGIPROFIL AV EN FASTIGHET

DyCon lagrar information om hur mycket av den köpta energin som används för uppvärmning, varmvatten (VV) och varmvattencirkulation (VVC). När den köpta energin är uppdelad, så att den del av den köpta energin som används för uppvärmning finns tillgänglig, kan DyCon genomföra en effektprofil av fastigheten. Denna information är mycket viktig för beslutsfattning om förbättringar och uppföljning av förbättringar i fastighetens klimatskal. En rättvis bild erhålls av hur mycket energi en fastighet använder för uppvärmning, vilket är grunden för allt  arbete med att underhålla och förbättra en fastighet. Förutom effektprofilen erhålls fastighetens balanstemperatur. Fastighetens balanstemperatur är den utomhustemperatur som indikerar när fastigheten inte behöver någon tillförd energi för att behålla rätt inomhustemperatur.

Finagatan 4.png

TEMPERATUR OCH EFFEKTSPRIDNING MELLAN LÄGENHETER

Med DyCon genomförs analyser av temperaturspridningar mellan lägenheter. En viss variation bör existera, då lägenhetsinnehavarna ska kunna välja ”sin” egen innetemperatur genom att justera radiatorernas termostater. Det kan finnas problem med radiatorkretsarna, som visar sig som avvikelser i innetemperaturerna i lägenheterna. Vidare kan skillnader i innetemperaturerna bero på att fastighetens klimatskal är skadat eller dåligt. Vid indikation på att en eller flera lägenheter är kallare än andra så finns det anledning att t.ex undersöka klimatskalet med en värmekamera.

Finagatan 2.png

ANALYS AV VENTILER OCH DON

Ett stort problem med värmeanläggningar och varmvattenproduktion är att ventiler och don ofta har fel storlek. Det leder till dålig reglering och onödiga förluster genom ökad användning av köpt energi. DyCon analyserar hur ventilerna arbetar i realtid, vilket ger information om ventilerna är för små eller för stora. Framför allt är detta viktigt vid reglering av varmvattenproduktionen, då rätt ventilstorlek bör används. Mycket energi går att spara om rätt storlek på ventil och don används. 

UPPFÖLJNING AV LASTBALANSERING

Vid användning av lastbalansering i DyCon, är det intressant att analysera hur mycket energi som går åt i varmvattencirkulationen (VVC). Denna analys ger information om på vilken nivå det optimalt ska lastbalanseras mellan uppvärmning av fastigheten och varmvattenproduktion. Här finns det mycket att spara, då det går att minska kostnaderna för den köpta energin genom att anpassa  sin förbrukningsprofil, så att onödiga avgifter till energileverantören minskas.

UPPFÖLJNING AV VARMVATTENPRODUKTIONEN

Med uppföljning av varmvattenproduktionen erhålls en dokumentation och kontroll på att varmvattnet håller temperaturer som är nödvändiga för att undvika tillväxt av legionella bakterier.

Finagatan 3.png