Vår tjänst DyCon optimerar verkningsgraden i fastighetens energisystem med inomhusklimatet som utgångspunkt.

Vår unika AI-reglering arbetar med fastigheten i realtid och uppnår jämn inomhustemperatur, sänkt energianvändning och sänkta fjärrvärmereturer.

architectural-design-architecture-blue-534119.jpg

Fastighetsautomation


Nyheter


Utmärkelser och press